Hvilke pengespil foretrækker danskerne?

Klasselotteriet online – 20397

Log på med NemID. Sagen drejede sig om, hvorvidt lov om visse spil, lotterier og væddemål, der begrænser muligheden for her i landet og fra udlandet at udbyde, formidle deltagelse i eller reklamere for spil, lotterier og væddemål, er i strid med EU-retten. Sagsøger havde tidligere fået afslag på ansøgning om bevilling til at drive spillevirksomhed i Danmark. Det var ubestridt, at loven udgjorde en hindring for sagsøgers ret til, at etablere sig og levere tjenesteydelser her i landet. Landsretten fandt imidlertid ikke, at loven og dens praktisering er i strid med EF-traktatens art. Loven er endvidere ikke i strid med EF-traktatens art. Endelig fandt landsretten, at loven ikke er i strid med EF-traktatens art. Lov om visse spil, lotterier og væddemål Tips- og lottoloven EF-traktatens art. Denne sag, der er anlagt den 1.

Primary menu

Generelt 1. Disse retningslinjer gælder for personer, der ønsker at spille med pr. Klasselotteriet. Spil i Klasselotteriet forudsætter, at du registreres som spiller, og at du tiltræder Klasselotteriets retningslinjer.

Ansvarlighedsinformation

Corona-krise LIVE! Mere end Det er 90 procent af den samlede indtjening. Det er resultatet af en helt forsætlig indsats fra Klasselotteriets side, fortæller cirkusdirektør Elisabeth Rask Jørgensen. På den modus slipper udbyderen også for at betale provision til kioskerne.